2 Corinthians 2:11

Bulgarian(i) 11 да не би Сатана да добие преимущество над нас; защото неговите замисли не са ни неизвестни.