2 Corinthians 10:13-18

Bulgarian(i) 13 Но ние няма да се похвалим извън мярката, а според мярката на областта, която Бог ни е определил като мярка, която да достигне дори до вас. 14 Защото ние не се простираме прекалено надалеч, като че ли не сме били достигали до вас, защото и до вас достигнахме с Христовото благовестие; 15 и не се хвалим с това, което е извън нашата мярка, тоест с чужди трудове, но имаме надежда, че с растежа на вашата вяра ние, според областта си за работа, ще се възвеличим още повече между вас, 16 така че да проповядваме благовестието и от вас по-нататък, а не да се хвалим с извършеното в чужда област. 17 А ?който се хвали, с Господа да се хвали.“ 18 Защото не е одобрен този, който препоръчва сам себе си, а този, когото Господ препоръчва.