2 Chronicles 7:12

Bulgarian(i) 12 Тогава ГОСПОД се яви на Соломон през нощта и му каза: Чух молитвата ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертви.