2 Chronicles 34:29

Bulgarian(i) 29 Тогава царят изпрати и събра всичките старейшини на Юда и Ерусалим.