2 Chronicles 33:20

Bulgarian(i) 20 И Манасия легна при бащите си и го погребаха в къщата му. А вместо него се възцари синът му Амон.