2 Chronicles 33:2

Bulgarian(i) 2 Той върши зло пред ГОСПОДА според мерзостите на народите, които ГОСПОД беше изгонил пред израилевите синове.