2 Chronicles 32:24

Bulgarian(i) 24 В това време Езекия се разболя до смърт и се помоли на ГОСПОДА, и Той му говори и му даде знамение.