2 Chronicles 18:25

Bulgarian(i) 25 Тогава израилевият цар каза: Хванете Михей и го върнете при градоначалника Амон и при царския син Йоас;