2 Chronicles 11:14

Bulgarian(i) 14 Защото левитите оставиха землищата си и притежанията си и дойдоха в Юда и в Ерусалим, понеже Еровоам и синовете му ги бяха отхвърлили, да не свещенодействат на ГОСПОДА,