1 Timothy 1:12

Bulgarian(i) 12 Благодаря на Христос Иисус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави на това служение –