1 Timothy 1:11

Bulgarian(i) 11 според благовестието на славата на блажения Бог, което ми беше поверено.