1 Thessalonians 5:4

Bulgarian(i) 4 Но вие, братя, не сте в тъмнина, че денят да дойде върху вас като крадец.