1 Thessalonians 5:26

Bulgarian(i) 26 Поздравете всичките братя със свята целувка.