1 Thessalonians 5:25

Bulgarian(i) 25 Братя, молете се за нас.