1 Thessalonians 4:8

Bulgarian(i) 8 Затова, който отхвърля това, отхвърля не човек, а Бога, който ви дава и Светия Си Дух.