1 Thessalonians 1:10

Bulgarian(i) 10 и да очаквате Неговия Син от небесата, когото Той възкреси от мъртвите – Иисус, който ни избавя от идещия гняв.