1 Samuel 4:14

Bulgarian(i) 14 И когато Илий чу звука на вика, каза: Какво означава звукът на тази глъчка? И човекът дойде бързо и каза на Илий.