1 Samuel 2:34

Bulgarian(i) 34 И това ще ти бъде знамението, което ще дойде върху двамата ти сина, върху Офний и Финеес: в един ден ще умрат и двамата.