1 Samuel 28:11

Bulgarian(i) 11 Тогава жената каза: Кого да ти изведа? А той каза: Изведи ми Самуил.