1 Samuel 25:30

Bulgarian(i) 30 И когато ГОСПОД постъпи към господаря ми според цялото добро, което е говорил за теб, и те постави за княз над Израил,