1 Samuel 21:14

Bulgarian(i) 14 Тогава Анхус каза на слугите си: Ето, виждате, че човекът е луд. Защо ми го водите?