1 Samuel 1:6

Bulgarian(i) 6 А съперницата й я дразнеше много, за да я наскърбява, защото ГОСПОД беше затворил утробата й.