1 Samuel 1:12

Bulgarian(i) 12 И докато тя продължаваше да се моли пред ГОСПОДА, Илий наблюдаваше устата й.