1 Samuel 19:9

Bulgarian(i) 9 И зъл дух от ГОСПОДА беше върху Саул; и той седеше в къщата си с копието си в ръка, а Давид свиреше с ръка.