1 Samuel 18:15

Bulgarian(i) 15 И когато Саул видя, че Давид имаше голям успех, той се страхуваше от него.