1 Samuel 16:20

Bulgarian(i) 20 И Есей взе едно магаре, натоварено с хляб и мех вино, и едно младо яре, и ги изпрати на Саул по сина си Давид.