1 Samuel 13:18

Bulgarian(i) 18 друга част се отправи по пътя към Веторон; и трета част се отправи по посока на границата, която гледа към долината Цевоим към пустинята.