1 Samuel 13:1

Bulgarian(i) 1 Саул беше на четиридесет години, когато се възцари; и царува две години над Израил.