1 Samuel 11:14

Bulgarian(i) 14 А Самуил каза на народа: Елате да отидем в Галгал и там да възобновим царството.