1 Peter 4

Bulgarian(i) 1 И така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото този, който е пострадал по плът, се е оставил от греха, 2 за да живеете през останалото в плътта време не вече по човешките страсти, а по Божията воля. 3 Защото достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като езичниците, като живеехте в разпуснатост, страсти, пиянство, гуляи, опивания и омразни идолослужения. 4 Затова те се и чудят и ви хулят, че не тичате в същия поток на разпуснатостта, 5 но те ще отговарят пред Онзи, който е готов да съди живите и мъртвите. 6 Затова именно беше проповядвано благовестието и на мъртви, за да бъдат съдени по човешки в плът, но да живеят по Бога в дух. 7 А краят на всичко е близо, затова бъдете благоразумни и бодърствайте в молитвите си. 8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. 9 Бъдете гостолюбиви едни към други, без да роптаете. 10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. 11 Ако говори някой, нека говори като Божии думи; ако служи някой, нека служи според силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Иисус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин. 12 Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се случва нещо чудно, 13 а се радвайте, доколкото сте участници в страданията на Христос, за да се радвате и ликувате и когато се яви Неговата слава. 14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото Име, защото Духът на славата и на Бога почива на вас; (откъм тях се хули, а откъм вас се прославя). 15 Но нека никой от вас не страда като убиец или крадец, или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи. 16 Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а да слави Бога с това име. 17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом; и ако започне първо от нас, какъв ще бъде краят на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? 18 И ако праведният едва се спасява, то къде ще се яви безбожният и грешният? 19 Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.