1 Peter 2:21

Bulgarian(i) 21 Защото за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, като ви остави пример, за да следвате по Неговите стъпки;