1 Peter 1:20

Bulgarian(i) 20 Той наистина е бил предузнат преди създанието на света, но се яви в тези последни времена за вас,