1 Peter 1:18-20

Bulgarian(i) 18 като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, 19 а със скъпоценната кръв на Христос, като на агне без недостатък и петно. 20 Той наистина е бил предузнат преди създанието на света, но се яви в тези последни времена за вас,