1 Peter 1:18-19

Bulgarian(i) 18 като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, 19 а със скъпоценната кръв на Христос, като на агне без недостатък и петно.