1 Kings 7:47

Bulgarian(i) 47 И Соломон остави всичките вещи, без да ги претегли, защото бяха прекалено много; теглото на бронза не можеше да се установи.