1 Kings 6:37

Bulgarian(i) 37 В четвъртата година, в месец Зив, основата на ГОСПОДНИЯ дом беше положена,