1 Kings 4:11

Bulgarian(i) 11 синът на Авинадав — в целия Нафат-Дор; той имаше за жена Соломоновата дъщеря Тафат;