1 Kings 22:26

Bulgarian(i) 26 Тогава израилевият цар каза: Хвани Михей и го върни при градоначалника Амон и при царския син Йоас;