1 Kings 1:49

Bulgarian(i) 49 Тогава всички гости на Адония се уплашиха и станаха, и всеки отиде по пътя си.