1 Kings 1:40

Bulgarian(i) 40 И целият народ се изкачи след него и народът свиреше със свирки и ликуваше с голяма радост, така че земята се цепеше от гласовете им.