1 Kings 1:23

Bulgarian(i) 23 И съобщиха на царя и казаха: Ето пророк Натан. И той влезе пред царя и падна по лице на земята пред царя.