1 Kings 19:17

Bulgarian(i) 17 Който се избави от меча на Азаил, него Ииуй ще убие; а който се избави от меча на Ииуй, него Елисей ще убие.