1 Kings 16:30

Bulgarian(i) 30 И Ахав, синът на Амрий, върши зло пред ГОСПОДА повече от всички, които бяха преди него.