1 Kings 16:27

Bulgarian(i) 27 А останалите дела на Амрий, които извърши, и неговото юначество, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на израилевите царе?