1 Kings 15:29

Bulgarian(i) 29 И щом се възцари, той изби целия Еровоамов дом. Не остави на Еровоам нищо, което дишаше, докато не го изтреби, според словото на ГОСПОДА, което Той говори чрез слугата Си Ахия, силонеца,