1 John 5:19

Bulgarian(i) 19 Ние знаем, че сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.