1 John 2:3

Bulgarian(i) 3 И по това знаем, че сме Го познали, ако пазим заповедите Му.