1 Corinthians 6:4

Bulgarian(i) 4 Ако имате да се съдите за житейски работи, поставяте ли за съдии онези, които от църквата се считат за нищо?