1 Corinthians 6:14

Bulgarian(i) 14 И Бог, който възкреси Господа, ще възкреси и нас със Своята сила.