1 Corinthians 5:5

Bulgarian(i) 5 да се предаде такъв човек на Сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в Деня на Господ Иисус.